Aktualności

Bądź na bieżąco z aktualnościami o naszej firmie i branży nieruchomości.

29 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu oraz rozporządzenie ministra klimatu i środowiska w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców w celu skorzystania z niej. Ochroną zostały objęte także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Ustawa ma na celu uruchomienie specjalnych […]

Każdego roku Ministerstwo Finansów wprowadza górny próg stawki podatku od nieruchomości. Konkretne kwoty wprowadzają jednak gminy. Mieszkańców Krakowa czekają podwyżki średnio od 3 – 4 procent. Zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek zapłacenia podatku od nieruchomości spoczywa na właścicielach nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczach samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikach wieczystych gruntów, […]

14 stycznia 2022 r. weszła w życie obniżka cen gazu w wysokości 25% dla klientów biznesowych PGNiG Obrót Detaliczny. Obniżką będą objęci automatycznie wszyscy Odbiorcy, podlegający rozliczeniom za pobrane paliwo gazowe na podstawie cen określonych w aktualnie stosowanym Cenniku Gaz Dla Biznesu. Z automatycznej obniżki, która będzie obowiązywać do końca lutego 2022 roku, będą mogły […]

W związku z wprowadzeniem kolejnych obostrzeń i zasad bezpieczeństwa związanych z epidemią COVID-19 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przypomina, że o możliwości organizacji zebrań wspólnot mieszkaniowych decydują aktualne zasady i ograniczenia. W aktualnej sytuacji epidemicznej o możliwości organizacji zebrań (m.in. zebrań rocznych przez wspólnoty mieszkaniowe) decydują aktualnie obowiązujące zasady i ograniczenia wprowadzone przepisami rozporządzenia Rady […]

Blok mieszkalny jest osobliwą formą mieszkania. Nasz lokal, pomimo prawnej odrębności, stanowi tylko część całej nieruchomości. W budynku mamy jeszcze inne lokale i części wspólne należące do całej wspólnoty mieszkaniowej. Współdzielenie budynku z innymi lokatorami zobowiązuje nas do pewnych norm użytkowania, zarówno na częściach wspólnych, jak i we własnym mieszkaniu.  Regulamin porządku domowego to wewnętrzny […]

OPTICASA

ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

A: ul. Fatimska 61/78, 31-831, Kraków
T: 575 615 005
M: opticasa.nieruchomosci@gmail.com

Zapraszamy do współpracy!